Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, mondgewoonten, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.  Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids) zorg of paramedische zorg.