Eet- en drinkproblemen bij 0 tot 2 jarigen

Logopediepraktijk Maas is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van eet- en drinkproblemen bij 0-2 jarigen. Deze begeleiding wordt ook wel preverbale logopedie genoemd. Preverbale logopedie is logopedie voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar en richt zich vooral op het leren eten en drinken.

Tijdens de eerste levensjaren kunnen er zich problemen voordoen bij het eten en drinken. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld voor komen als een kind van borstvoeding over gaat op flesvoeding en later als er overgegaan wordt op lepelvoeding of voeding met stukjes. Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden.

De behandeling richt zich op het verbeteren van het eten en drinken en het verkleinen van de problemen die zich voor doen. Tijdens de behandeling wordt er veel begeleiding aan de ouders gegeven om het eten en drinken te verbeteren. Samen met de logopediste, helpen ouders het kind in zijn/haar ontwikkeling van het eten en drinken.

De behandeling wordt altijd pas gestart in overleg met een arts of op verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts).