Gehoor

Gehoorproblemen
Gehoorproblemen bestaan er in verschillende vormen. Het kan zijn dat het gehoor in orde is, maar dat de informatie die het oor opvangt niet goed wordt verwerkt, maar het kan ook zijn dat het gehoor zelf niet goed functioneert.

Slecht auditief geheugen
Als de informatie niet goed wordt verwerkt kan het zijn dat de persoon in kwestie een zwak auditief geheugen heeft of dat de persoon in kwestie niet goed onderscheid kan maken tussen verschillende spraakklanken. Mensen die hier last van hebben, zullen het lastig vinden personen te verstaan die snel spreken met name in een lawaaiige omgeving. De oorzaak van dit soort gehoorproblemen is vaak niet aanwijsbaar, maar hangt vaak samen met andere problemen zoals concentratie- en leerproblemen.

Slechthorendheid
Het komt regelmatig voor dat middenoorontstekingen of een gaatje in het trommelvlies tijdelijk slechthorendheid veroorzaken. Als dit een enkele keer voorkomt, is dit geen probleem, maar als dit vaker voorkomt, kan het zeker bij kinderen vertragingen opleveren in de spraak- taalontwikkeling. De logopedist kan ouders advies geven. De therapie bestaat dan uit spraak- en taaltraining.

Doofheid
Doofheid kan aangeboren zijn of niet. Bij aangeboren doofheid ontwikkelt de gesproken taal zich niet spontaan, ook niet na het aanmeten van hoortoestellen. Bij niet-aangeboren doofheid worden spraak en taal vanzelfsprekend wel ontwikkeld, maar de mate van ontwikkeling hangt af van de leeftijd waarop de persoon in kwestie doof werd.

Aangeboren doofheid kan erfelijk zijn, maar kan ook worden veroorzaakt door ziektes tijdens de zwangerschap zoals rode hond. Mensen die dit hebben zijn vaak slecht verstaanbaar en hun stemgebruik doet voor horenden vaak nogal vreemd aan.

Niet-aangeboren doofheid kan door verschillende oorzaken ontstaan, door een ziekte zoals hersenvliesontsteking, een ongeval, een lawaai-beschadiging of een tumor. Zolang mensen nog niet geleerd hebben zich op een andere manier uit te drukken, levert dit vaak ernstige communicatieproblemen op.
Logopedie bij doofheid bestaat uit articulatie-, taal- en stemtraining en het leren van liplezen en gebarentaal.