De praktijk

Logopediepraktijk Maas is een voortzetting van Logopediepraktijk Reitsma die sinds lange tijd in Doorn is gevestigd. De praktijk heeft een vestiging in Doorn op Kampweg 70 en een vestiging in Langbroek. De praktijk is op door de weeks elke dag geopend. Behandeling gebeurt volgens afspraak. Voor de behandeling  is vaak een verwijsbrief van een arts of andere verwijzer nodig. In sommige gevallen kan de logopediste een screening afnemen waardoor de behandeling door de verzekeraar vergoed kan worden zonder tussenkomst van de verwijzer. Of dit kan hangt van uw zorgverzekering af, wij informeren u hier graag verder over. Aan het begin van de behandeling vindt er een intake plaats.

Aan de hand daarvan wordt er onderzoek gedaan en een behandelplan opgesteld. De resultaten van het onderzoek en het plan worden met u besproken. Hierna start de behandeling. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig een evaluatiemoment gepland om te kijken naar de vooruitgang, eventuele aandachtspunten en patiënttevredenheid. Als de klacht verholpen is wordt de behandeling afgesloten.

In de praktijk wordt u behandeld door logopediste Pauline Maas. Pauline is in 2010 afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Na haar opleiding is zij eerst voor een zwangerschapswaarneming in Doorn gaan werken, hierna in nog een andere praktijk. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met spraak- taalproblemen en afwijkende mondgewoonten. Ook heeft zij ervaring opgedaan in de behandeling van volwassenen met stem- en spraakproblemen.

In de afgelopen jaren heeft Pauline verschillende cursussen gevolgd gericht op spraakproblemen bij jonge kinderen, Oromyofunctionele  therapie en Directe Toegankelijkheid Logopedie (bevoegdheid tot de screening patiënten). Pauline is lid van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie en staat  ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici . Ook is zij lid van een kring van logopedisten om de kennis en vaardigheden up to date te houden.

Pauline over haar praktijk

In januari 2015 heb ik Logopediepraktijk Reitsma overgenomen en heb ik de praktijk voortgezet onder de naam Logopediepraktijk Maas. Hiermee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Het leukste aan mijn werk vind ik de afwisseling die het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met zich meebrengt.

Om de cliënt de beste hulp te geven moet je op ieders individuele behoeften inspelen.

Binnen de praktijk staan zorg voor de cliënt, kwaliteit, flexibiliteit en openheid centraal!